Samenwerken aan een toekomstbestendig Oranjepark

OranjeparkOranjepark

Maandag 26 maart hebben Margreeth Kasper de Kroon, Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe en wethouder Jan van den Bosch, gemeente Ermelo hun handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst rond het project Oranjepark. Daarin spreken beide partijen af om de komende tijd op het (voormalige) Rehoboth/ Dillenburgterrein samen te werken aan een sterk woonzorggebied waarin jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwonenden en gezinnen samen leven en naar elkaar omkijken.

Dat er nu in zo’n korte tijd een uitgewerkt plan ligt, is iets om trost op te zijn. Margreeth Kasper de Kroon van Zorggroep Noordwest-Veluwe: “Er is ontzettend veel input opgehaald bij de klankbordgroepen,  (buurt)bewoners en fracties van de politieke partijen. Door het brede draagvlak en dankzij de vele positieve reacties ligt er nu een  prachtig plan en kunnen we van start met de ontwikkeling van het Oranjepark.”

Het Oranjepark wordt ontwikkeld volgens het Libenau-principe. Dit is een Duits principe waarbij buurten worden ontwikkeld voor jong en oud en voor mensen met en zonder een zorgvraag. Het basisprincipe is dat mensen omzien naar elkaar binnen eigen mogelijkheden. Burenhulp en dienstbaarheid is van belang en moet een vanzelfsprekendheid zijn.  Wethouder Jan van den Bosch:  “Alle partijen maar vooral de Zorggroep hebben hun nek uitgestoken met dit voor Ermelo vernieuwende en  ambitieuze plan. Iedereen is  met veel enthousiasme en inzet aan de slag gegaan, zonder dat er de garantie was op succes.  Ik ben dan ook bijzonder trots en blij met het resultaat.”

Op het terrein komen zorgwoningen, een gezondheidscentrum en een ontmoetingsruimte.  Daarnaast komt er sociale woningbouw en worden er koopwoningen gebouwd in diverse prijsklassen.  Het nieuwe park wordt een ontmoetingsplek voor de bewoners rondom het park maar ook voor de bewoners van heel Ermelo.