Bedankt voor uw interesse!

Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding en verdere uitwerking van het plan. Het Masterplan is inmiddels unaniem vastgesteld door de Raad van Ermelo. De volgende stap is de bestemmingsplanprocedure. Aangezien de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen moet worden en de ontwikkeling en verkoop van de percelen in het Oranjepark zijn geprognotiseerd in de laatste fasen van het plan (2020 tot 2023) zal de verkoop nog enige tijd duren. Wij zullen uw gegevens die u hieronder kunt invullen in ons bestand opnemen en u laten weten zodra wij nieuws hebben.

Contactformulier