Bedankt voor uw interesse!

Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding en verdere uitwerking van het plan. Het Masterplan is inmiddels unaniem vastgesteld door de Raad van Ermelo. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De verkoop van de percelen in het Oranjepark zijn geprognotiseerd vanaf 2023. Derhalve zal de start van de verkoop nog enige tijd duren. Wij zullen uw gegevens, die u hieronder kunt invullen, in ons bestand opnemen en u laten weten zodra wij meer nieuws hebben.

Contactformulier