Libenau, Samen leven en zorgen

Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) hanteert het Libenau-gedachtegoed bij de herontwikkeling van de locatie. Doel is om een levensloopbestendige meergeneratiebuurt te maken. Er is een trend naar multigeneratie-woonzorgconcepten, waarbij jong en oud iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat houdt in dat zowel starters als hulpbehoevende ouderen naast elkaar samen wonen in een buurt. De ouderen passen bijvoorbeeld even op de kinderen als de ouders boodschappen doen. Ze nemen dan meteen boodschappen voor het oude stel mee als wederdienst. De sociale samenhang waar jong en oud prettig samenwonen is het uitgangspunt. Om dit te bereiken zijn er zowel sociale aspecten als ruimtelijke aspecten van belang. De vertaling van het Duitse Libenau-principe is weergegeven in een aantal principes.
Het sociale aspect wordt zichtbaar in hoe het programma is gepositioneerd en op doelgroepen getrokken worden. Het park is de verbindende factor tussen de verschillende functies en zorgt voor ontmoeting en levendigheid in de buurt. Sociale veiligheid zorgt voor een prettig leefklimaat. Aan het park liggen zowel voorkanten, galerijen en tuinen. Hierdoor is er altijd zicht op het park. Burenhulp en dienstbaarheid is van belang en moet een vanzelfsprekendheid zijn. Het zorgen voor elkaar is geen van bovenaf opgelegde eis. De toekomstige bewoners zouden hier wel bewust van moeten worden gemaakt dat volgens dit principe in deze buurt met elkaar wordt samengeleefd. De toekomstige ontmoetingsruimte – de buurtkamer – bij het Kroondomein kan hierin een centrale rol krijgen. Het ruimtelijke aspect is vertaald in een centraal park waar zowel de bewoners als de inwoners van Ermelo samen komen. Het park legt verbindingen met de bestaande buurt, tussen huidige bewoners en toekomstige bewoners.

Buurtkamer

Een doordachte inrichting van het gebied, gericht op ontmoeten en samenzijn, is slechts één manier om de participatiemaatschappij vorm te geven. Maar er is meer nodig. Het is belangrijk om op zoek te gaan hoe de bewoners elkaar op een ‘natuurlijke’ wijze gaan ondersteunen en dingen samen gaan doen. Een buurtkamer gericht op ontmoeten en dingen samen doen, kan een belangrijke katalysator zijn. Vele vrijwilligers zullen daar werkzaam zijn, terwijl de gemeente, welzijnsorganisaties en de Zorggroep gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het succes ervan; zowel inhoudelijk als wat betreft de exploitatie. Het zal zeker in het begin om een constante inspanning van deze drie partijen vragen de kar te trekken, waarbij we wensen dat de buurt deze functie uiteindelijk op natuurlijke wijze overneemt.

Het Libenau-gedachtengoed

  • Wonen en zorg worden in een buurt gerealiseerd.

  • Juiste programmatische mix om de juiste doelgroepen te trekken en te kunnen huisvesten.

  • De juiste leeftijdsmix,m 1/3 jongeren en 2/3 mensen van middelbare leeftijd en ouderen.

  • Creëren van een levensloopbestendige-meergeneratie buurt waar jong en oud prettig samen leven.

  • Elkaar helpen en onderling dienstbetoon is een gegeven in de buurt.

  • Het centrale park verbindt de verschillende functies en nodigt uit tot ontmoeten en het versterken van sociale netwerken.

  • Buurtgevoel ontstaat door contact, ontmoeten en het ondernemen van sociale activiteiten. de openbare ruimte en de gemeenschappelijke ruimtes zijn daar een belangrijke plek voor.