Bouw deel één beklonken

OranjeparkOrankjepark

Een prachtige nieuwe, energieneutrale woonzorglocatie in het Oranjepark: het gaat gebeuren! Vandaag ondertekende het bouwteam dat betrokken is bij de bouw van deze gloednieuwe locatie van de Zorggroep in het Oranjepark, bestaande uit Zorggroep Noordwest-Veluwe, aannemer Van Wijnen Harderwijk, Paulus Electro en Installatiebedrijf Gijsbertsen, de aanneemovereenkomst. Dit gebeurde op de plek waar het gebouw komt te staan: het braakliggende terrein waar vroeger Rehoboth stond. Een aantal toekomstige bewoners, die nu nog in de Dillenburg wonen, was erbij.

In 2013 kocht Zorggroep Noordwest-Veluwe de gronden van Vestia waarop het Oranjepark komt te staan: de Dillenburg, de plek waarop ooit het Rehobothgebouw stond en de gronden van het huidige Oranjepark. Dit om een droom te kunnen verwezenlijken: de ontwikkeling van prachtige nieuwe energieneutrale woonwijk in het hart van Ermelo waarvan de bewoners er welbewust voor kiezen om op een heel praktische manier naar elkaar om te kijken. Arm en rijk, kwetsbaar en vitaal, jong en oud: je kunt er wonen, mits je ervoor kiest er voor elkaar te zijn. De Zorggroep deed inspiratie op in Duitsland waar dit op 25 plekken succesvol is. Met als resultaat dat eenzaamheid vermindert en kwetsbare mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Deze zomer start het eerste deel van de bouw van de woonwijk het Oranjepark met de bouw van een prachtig, modern woonzorgcentrum voor de meest kwetsbare ouderen. De jaren daarna zal het Oranjepark in al zijn diversiteit fasegewijs vorm krijgen, met onder andere twee-onder-eenkappen, sociale woningbouw en startersappartementen. Alle woningen kijken uit op het bosrijke park dat volledig is gericht op mooi en prettig wonen, sociale veiligheid, naar buiten trekken en samenkomen.

Grenzend aan het woonzorgcentrum bouwt de Zorggroep de Kamer van de Buurt. Deze moet het kloppende van het Oranjepark gaan vormen waar iedereen welkom is.