De kroondomeintuin

OranjeparkOranjepark

Welke planten, welke stenen, hoeveel bankjes en looppaden? Bij het ontwerp en ontwikkelen van een tuin komt veel kijken. Henk van Emaus (links op foto), geboren en getogen Ermeloër, is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud van de Zorggroep. Als bloemen- en plantenman in hart en nieren heeft hij veel kennis van groen. Erik Hammenga is vanuit LooHorst betrokken bij het project. Samen vertellen zij graag over de totstandkoming van de tuin van het Kroondomein. 

De realisatie van de tuin begint met de grote lijnen, de zogeheten infrastructuur. Denk aan grondwerk, grondverbetering, afwatering en verhardingen. Het master- en inrichtingsplan is gemaakt door IMOSS, ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte. Zij geven aan dat een goed ontwerp meer is dan het bedenken van een mooie vorm. Samen met de tuinwerkgroepvan de Zorggroep, afdeling Vastgoed en LooHorst Landscaping is vervolgens gekeken naar de financiële haalbaarheid, de technische maakbaarheid en naar de belangen van de betrokken partijen. Ook bezochten de samenwerkingspartners een bezoek aan het duurzame bouwproject Kerkenbosch.

Rekenen en tekenen

Erik: “LooHorst Landscaping helpt graag om de buitenruimte beter te maken. Onze rol vanuit Loohorst is de vertaalslag te maken tussen het ontwerp en de uitvoering. Het zogeheten rekenen en tekenen. Een ontwerp is prachtig, maar is het ook technisch haalbaar? Wij kijken mee met deze technische haalbaarheid en maakbaarheid. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de doelgroep. Kan de gebruiker optimaal gebruik maken van de tuin? Zo proberen wij de looplijnen zodanig te maken, dat het logisch is om rond te lopen. En wij kijken daarnaast ook naar het gebruik van materialen en technische eigenschappen. Zo is een grindpad voor de doelgroep ouderen niet echt een goede keuze.”

Goede samenwerking

“De tuin van het Kroondomein gaat passen bij de omgeving van het Oranjepark en gaat deze omgeving versterken”, vertelt Henk. “Zo komen dichtbij het gebouw veel vaste planten. Hoe verder van het woonzorgcentrum, hoe meer de tuin opgaat in de omgeving van het omliggende park. Op de eerste etage komt op het dak sedumgras met kruiden. In de garage komen twee bomen, die uitkomen op dit dak. Een prachtig idee en gelukkig technisch haalbaar.” Maar welke boom is hiervoor geschikt? Henk en Erik hadden hetzelfde idee. Hieruit blijkt de goede samenwerking. Bij de dagbegeleiding komt een tuin voor de bezoekers en voor de bewoners komt op de eerste verdieping een daktuin.

Haalbaarheid

Erik vertelt dat je gaat trechteren. “Je wordt steeds specifieker en gaat verfijnen. Zo was in het ontwerp bij de entree een bankje ingetekend. Op een bankje zit je naast elkaar. Een andere opstelling waarbij je elkaar kunt aankijken bleek een beter idee, waardoor het een gezellig zitje wordt. En hoe ga je om met de afwatering? Een ander voorbeeld is de combinatie van autoverkeer en wandelaars. Op dit moment zijn wij nog aan het stoeien over de parkeerplaatsen. Ook hierbij houden wij de eindgebruiker voor ogen. Creatief praktisch is het sleutelwoord. IMOSS is de creatieve geest, wij kijken naar de technische haalbaarheid en maakbaarheid.”

Wat kunnen wij hergebruiken?

Ook in de tuin van het Kroondomein worden materialen hergebruikt volgens het zogeheten cradle to cradle principe en wordt gezocht naar duurzame oplossingen. Niets is afval! Neem als voorbeeld de bankjes die in de tuin gaan komen. Deze worden gemaakt van de bomen die in en rondom het oude Rehoboth stonden. En de leitjes van woonzorgcentrum de Amaniet krijgen in de tuin een bestemming aan weerskanten van het talud. Werd eerst gedacht om deze te lijmen, later is besloten om deze in speciale korven te doen. Er bleek namelijk wel heel veel lijm nodig!

“Het is echt een prachtig project”, sluit Erik af. “Ik vind het fantastisch hoe de Zorggroep dit is aangegaan. Wij zijn als partner betrokken, maar voelen eigenaarschap. Wij hebben het Liebenau-gedachtengoed meegenomen in het project. “Het is een mooi en speciaal project, met alle partners samen!”