het vernieuwde oranjepark

Binnenkort gaan we van start met een fantastisch project: de schitterende nieuwe woonwijk Het Oranjepark. De komende jaren verrijst er op dit terrein een sterk woonzorggebied waarin jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwonenden en gezinnen samen leven en naar elkaar omkijken. Op een heel praktische manier helpen en versterken zij elkaar. Vrijwillig en op basis van wederkerigheid. In een prachtige, bosrijke woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeting. Het eerste gebouw, begin 2019 aan de Sparrenlaan, zal een woonzorgcentrum voor kwetsbare ouderen zijn; het eerste gebouw waarin de visie op het zorgzaam samenleven werkelijkheid wordt. Zowel de Buurtkamer in dit gebouw als het park er omheen zullen van meet af aan als trekpleister fungeren voor de hele buurt. Jong en oud komen daar samen, voelen zich welkom en zijn bovendien volwaardig onderdeel van de buurtgemeenschap.

Meergeneratiebuurt met sociale samenhang

Zorggroep Noordwest-Veluwe is eigenaar van de gronden waarop het Oranjepark komt te staan: de Dillenburg, het inmiddels gesloopte Rehobothgebouw en de gronden van het huidige Oranjepark. De herontwikkeling van de terreinen is in een stroomversnelling gekomen omdat de Zorggroep op korte termijn behoefte heeft aan nieuwe, moderne zorgwoningen. Dit ‘woonzorggebouw’ zal tevens ruimte bieden voor functies binnen de bestemming Maatschappelijke Voorzieningen zoals mogelijk een gezondheidscentrum en een Buurtkamer. Daarna zal op het Oranjepark een diversiteit in woningbouw van start gaan: van sociale woningbouw tot koopwoningen in diverse prijsklassen. In de ruimtelijke visie wordt nadrukkelijk ingegaan op de samenhangende (groene) buitenruimten tussen de gebouwen en de betekenis daarvan voor heel Ermelo. De herontwikkeling biedt daarmee kansen voor het bevorderen van ontmoeting en buurtbetrokkenheid. Inspiratiebron hiervoor vormt het Libenau-principe: een Duits concept waar meergeneratiebuurten en sociale samenhang centraal staan. Maar dan vertaald naar en toegesneden op de Nederlandse en lokale omstandigheden. Alle plannen zijn samengevoegd in een samenhangende, integrale stedenbouwkundige visie op de locatie. Deze visie is tevens nodig het huidige bestemmingsplan te herzien zodat het – naast de huidige maatschappelijke-bestemmingsfunctie – ook een woonfunctie krijgt.

Ligging in Ermelo

Het toekomstige Oranjepark ligt centraal in Ermelo, op de overgang tussen ‘stedelijk gebied’ en ‘wonen in het landschap’. Als je aankomt vanaf de Julianalaan richting Ermelo, vormt de wijk de grens tussen lommerrijke buurten en een dorpse sfeer. De locatie wordt omringd door villa’s en groene lanen maar ligt toch slechts zo’n 500 meter van het centrum. De dagelijkse boodschappen en voorzieningen zijn daardoor lopend in 5 minuten te bereiken. Met de auto ben je via de N303 zo op de A28. Ook het openbaar vervoer ligt op redelijke afstanden van de locatie: de bushalte op ca. 500 meter en het station ongeveer 1 km. Alle voorzieningen die je dagelijks nodig hebt, zijn heel dichtbij. Om die reden is de locatie voor verschillende doelgroepen en leeftijden interessant.


0
Sociale huurwoningen

0
Middeldure woningen

0
Twee onder een kap Woningen

0
Vrijstaande woningen

0
Luxe appartementen

Kwaliteiten

Park als verbindende ruimte
Het park vormt de verbinding tussen de verschillende gebouwen en functies in het park. Tegelijkertijd worden bestaande voetgangersroutes vanuit de omringende buurten doorgetrokken en verbonden. Hierdoor wordt het park onderdeel van een wandelroute door de buurten. Het gehele park zal openbaar toegankelijk zijn. Hierdoor wordt het van recreatieve betekenis voor heel Ermelo en al haar inwoners. Uit de analyse komt naar voren dat het in de omliggende buurten ontbreekt aan grote openbaar toegankelijke parken. De herontwikkeling biedt volop kans om recreatief groen toe te voegen voor de bewoners van heel Ermelo.

Woonsferen (programmatische verdeling)
In de Structuurvisie van Ermelo wordt gesproken over ‘Stedelijk gebied’ en ‘Wonen in het landschap’. De locatie ligt precies op de overgang van die twee sferen. Op het Oranjepark komen meerdere woonsferen, namelijk:

  • Zorg.
  • Boswonen.
  • Park.
  • Parkwonen.
0
Zorgwoningen

0
Vierkante meter Maatschappelijke voorzieningen


Duurzaamheid

Duurzaamheidsambitie masterplan
Bij de ontwikkeling van het masterplan ligt de nadruk op het maken van goede, leefbare en gezonde ruimtes; zowel de publieke als privéruimtes. De privéruimtes (de gebouwen) zullen voldoen aan alle duurzaamheidseisen. Het is onze ambitie om gasloos en energieneutraal te bouwen. Naast alle regelgeving zoeken we aansluiting bij de beleidsambities en het Programma Duurzaamheid van de gemeente. Voor het realiseren van deze ambities is een goed samenwerking en afstemming nodig tussen de gemeente, marktpartijen, de Zorggroep en omwonenden. De volgden ambities worden nagestreefd:

  • een prettig en gezond leefklimaat
  • natuurlijke inrichting van het park
  • toepassen van duurzame materialen
  • de auto wordt ondergeschikt
  • energieneutraal en gasloos bouwen
  • hergebruik en bufferen regenwater